Privacy voorwaarden

Beton Aparte hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Beton Aparte heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij jouw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen onze website met persoonsgegevens omgaan.

Alle gegevens die door Beton Aparte worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden worden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Beton Aparte ingevolge de wet en regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die je aan Beton Aparte verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Beton Aparte uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om bestellingen die zijn geplaatst via de websites van Beton Aparte zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Gebruik van de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de website van Beton Aparte kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

  • Het e-mailadres van een bezoeker als deze reacties/vragen plaatst op de website;
  • Het e-mailadres van een bezoeker als de bezoeker dit zelf verstrekt;
  • De domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van Beton Aparte te gaan;
  • Alle relevante informatie t.a.v. de pagina’s die de bezoeker op de website heeft bezocht.
Cookies

Onze site maakt bovendien gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de website door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen ‘cookies’ worden geaccepteerd.

Tenslotte

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve contact op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Wijzigingen

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve contact op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Contactgegevens

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact met ons op.

payments